stowarzyszenie cen transferowych

img

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji książkowej przeznaczonej na rzecz wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Czytelnik znajdzie tu omówienie zasad: - rozliczania transakcji towarowych ( wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólno-towa roznoszenie towarów, wywóz towarów i wwóz towarów), - importu usług i świadczenia usług. W bieżącym wydaniu w szerokim zakresie zaprezentowano zmiany wchodzące w życie od l grudnia rok i l stycznia rok Publikacja zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a podobnie najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych dodatkowo aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. Stan prawny rok. Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatkach dochodowych przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, a w ich miejsce wprowadzono nowy rozdział zatytułowany „Ceny transferowe”. W rozdziale tym na nowo zdefiniowano pojęcia stosowane w przepisach, rozszerzono katalog metod szacowania i zmieniono zasady tworzenia dokumentacji podatkowej. Na nowo uregulowano reguły dotyczące szczególnych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, takimi jakże usługi o niskiej wartości dodanej, to znaczy pożyczki.

  • Umowa  czy umowa deweloperska jest obowiązkowa Umowa czy umowa deweloperska jest obowiązkowa
  • Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
  • Do działu Zamówień Publicznych O elektronizacji zamówień Do działu Zamówień Publicznych O elektronizacji zamówień
  • księgowych zakładów budżetowych księgowych zakładów budżetowych
  • Spółka z oo po angielSku i odpowiedzialność członków zarządu Spółka z oo po angielSku i odpowiedzialność członków zarządu
Top