Finanse w organizacji pozarządowej Funkcjonowanie i opodatkowanie

Informacje

Dodany: 2020-06-15
Kategoria: Stowarzyszenia

Tagi dla artykułu
Finanse w organizacji pozarządowej Funkcjonowanie i opodatkowanie

Finanse w organizacji pozarządowej. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi peryfraza pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Przede wszystkim zaprezentowano w tym miejscu podstawowe normy i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz z wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym zdeterminowanie możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia aktywności gospodarczej. Dalsza ilość opracowania obejmuje peryfraza zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych również poraktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym testowy program kont. Ponadto załączone zostały przykładowe wzory dokumentów i aktów zewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np.akty ustanawiajace, statut, uchwały organów wewnętyrznych, protokoły posiedzeń). Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Niniejsza artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach została przygotowana celem zaprezentowania przeróżnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest jeszcze częściej podejmowana nie tylko Dyspozycja przygotowania załącznika PIT/ZG do zeznania na obszarze realizacji obowiązków narzuconych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, aliści także podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia wzorów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, czy też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej. Drugie wydanie tej publikacji zostało uaktualnione o przepisy prawne, jakie weszły w życie od czasu pierwszego wydania również uzupełnione o nowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących trzeciego sektora, jakie będą obowiązywały organizacje pozarządowe w niedalekiej przyszłości. Na łamach strony o fundacjach i stowarzyszeniach opisujemy m.in. nowe ustalenia legislacyjne dotyczące sprawozdawczości merytorycznej z działalności organizacji pożytku publicznego, przepisy regulujące sposób organizowania zbiórek publicznych, znowelizowane normy prowadzenia kampanii 1% również planowane przemiany w ustawie o stowarzyszeniach. Od 2014 roku organizacje pożytku publicznego obowiązują nowe reguły sprawozdawczości merytorycznej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego składają roczne sprawozdanie merytoryczne lub roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł włącznie.

Top