Sektor publiczny

  • Zmniejszenie stanu posiadania pozostałych
    Zmniejszenie stanu posiadania pozostałych
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 2

    Zmniejszenie stanu posiadania pozostałych środków trwałych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie – jest zarówno obowiązującą jednostki pomocy społecznej.


Top