RODO

 • Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne
  Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z.


 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym Dokumentowanie
  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym Dokumentowanie
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Dokumentowanie realizacji praw osób. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czyli podmiot przetwarzający, aliści symultanicznie obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych lub podmiot.


 • Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane
  Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków.


 • jak powołać inspektora ochrony danych
  jak powołać inspektora ochrony danych
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  jak powołać inspektora ochrony danych osobowych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych.


 • Obowiązek informacyjny pracodawcy to pierwszy akt prawny
  Obowiązek informacyjny pracodawcy to pierwszy akt prawny
  Dodany: 2020-03-03 | Kategoria: RODO | Komentarze: 3

  Obowiązek informacyjny pracodawcy to pierwszy akt prawny, który w sposób przystępny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania kodeksów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki.


 • RODO 2020 Kiedy szyfrujemy dane? w działach kadr
  RODO 2020 Kiedy szyfrujemy dane? w działach kadr
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  RODO 2020 Kiedy szyfrujemy dane? w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury na rzecz zaawansowanych. Od z okładem roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy również przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości wiążących kodeksów lub hen idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy zbadać.


 • Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego miast stanowi
  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego miast stanowi
  Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego miast stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań w zakresie organizacji i funkcjonowania.


Top