Rachunkowość

 • kosztami organizacji pozarządowej w tym:
  kosztami organizacji pozarządowej w tym:
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Zobacz do kiedy sprawozdanie merytoryczne fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wybitnie ważnych przemian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, bieżących od 26 stycznia 2019.


 • wspólnota mieszkaniowa dłużnik i Sprawozdanie z wykonania
  wspólnota mieszkaniowa dłużnik i Sprawozdanie z wykonania
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  wspólnota mieszkaniowa dłużnik i Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności.


 • Projekty unijne 2020 na przedszkola i i Wymogi jakie powinien
  Projekty unijne 2020 na przedszkola i i Wymogi jakie powinien
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Projekty unijne 2020 na przedszkola i i Wymogi jakie powinien spełniać budżet tworzony zgodnie z najlepszymi praktykami. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor.


 • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 7 artykuł
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 7 artykuł
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 7 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami.


 • Rachunkowość finansowa Zobowiązania długo
  Rachunkowość finansowa Zobowiązania długo
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - Zobowiązania długo i krótkoterminowe od asystenta do biegłego rewidenta! - takie jednostka słownikowa jest myślą przewodnią art pomocnik ds. księgowości. To pierwszy, pomimo tego niezwykle poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób jakie ostatnio pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą nie prędzej taką pracę podjąć.


 • Rachunkowość finansowa Sporządzenie rachunku
  Rachunkowość finansowa Sporządzenie rachunku
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - Sporządzenie rachunku zysków i strat jednostki małej od asystenta do biegłego rewidenta! - takie jednostka słownikowa jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, wszak ogromnie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które w ostatnim czasie pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą wówczas taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności gospodarczej,.


 • Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania
  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 1

  Rachunkowość budżetowa 2020 system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom pełnej znajomości w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje prawne wynikające.


Top