Elektronizacja zamówień publicznych Ograniczenia w przesłankach

Elektronizacja zamówień publicznych Ograniczenia w przesłankach

Elektronizacja zamówień publicznych Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy dodatkowo przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: wyznaczenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wyznaczenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej Analiza potrzeb zamawiającego wykonawców innymi słowy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, otóż do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych także osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania Miniportal e-Zamówień - zasady działania i definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy dodatkowo kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, jakie w wielu przypadkach stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie przysparzają wyjątkowo wiele problemów, budzą obiekcje interpretacyjne również na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i na ogół popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dominika Szachniewicz 2020-06-03

Myślę, że inni właściciele witryn internetowych powinni wziąć tę stronę jako model, bardzo czysty i wspaniały styl i styl użytkownika, a także treść. Jesteś ekspertem w tym temacie!

Top