Prawo

 • Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć
  Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające.


 • Nowe prawo budowlane zmniejszenie obszaru informacyjnego
  Nowe prawo budowlane zmniejszenie obszaru informacyjnego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmniejszenie obszaru informacyjnego egib przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.


 • Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami
  Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia czyli odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.


 • Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa
  Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo.


 • Prawo restrukturyzacyjne proces
  Prawo restrukturyzacyjne proces
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - proces prowadzone bez nadzoru sędziego komisarza; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka).


 • Elektronizacja zamówień publicznych Ograniczenia w przesłankach
  Elektronizacja zamówień publicznych Ograniczenia w przesłankach
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Elektronizacja zamówień publicznych Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania.


 • Prawo rodzinne opieka nad dzieckiem
  Prawo rodzinne opieka nad dzieckiem
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne opieka nad dzieckiem i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także połączonych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo.


 • Ustawa o ochronie osób i mienia art 3 i Polska procedura
  Ustawa o ochronie osób i mienia art 3 i Polska procedura
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Ustawa o ochronie osób i mienia art 3 i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak rozliczyć
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak rozliczyć
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak rozliczyć obniżenie retencji terenowej? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, lecz też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie.


 • Gmina i uchwała rady gminy w sprawie obywatelskiej
  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie obywatelskiej
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy niezgodna z prawem prawidłowych zasad działania i współpracy.


Top