KRiO

  • Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
    Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
    Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: KRiO | Komentarze: 2

    Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym rodo. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, jakich dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to mus ukształtowania na nowo zasad realizacji upełnomocnień podmiotów danych w.


Top