Krajowe Standardy Rachunkowości

  • Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości nr 3 niezakończone
    Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości nr 3 niezakończone
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości | Komentarze: 0

    Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości nr 3 niezakończone usługi budowlane - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow).


Top