Co to inwentaryzacja kto przeprowadza Inwentaryzacja

Co to inwentaryzacja kto przeprowadza Inwentaryzacja

Co to inwentaryzacja kto przeprowadza Inwentaryzacja roczna jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości tuż obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów a również sporządzania sprawozdawczości finansowej. Czasami niesłusznie uważa się inwentaryzację jako zbyteczny obowiązek, nie pamiętając o Inwentaryzacja spis z natury nieocenionych korzyściach jakie ze sobą niesie. Spis z natury to niekiedy jedyna sposobność iżby uświadomić sobie wcięcie majątku wykazywany w księgach rachunkowych, ocenić użyteczność posiadanych składników majątku a także zidentyfikować niepotrzebne elementy. Pozwala podobnie wykopać funkcjonujące nieprawidłowości w płaszczyźnie zarządzania majątkiem. Pozwala na rozpoznanie zagrożeń także służy rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony majątek. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: Czy zawsze inwentaryzację trzeba przeprowadzać na 31 grudnia? Co rozumiemy pod pojęciem „Teren strzeżony"? Kto powinien być czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji członkiem zespołu spisowego a Cele i przedmiot inwentaryzacji kto komisji inwentaryzacyjnej? Czy muszą być w firmie wyznaczone osoby odpowiedzialne materialnie? Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji? Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, przede wszystkim rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie artykułu użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji. Adresaci artykułu: pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, główni księgowi – księgowi, zajmujący się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji.

Top