Legalna pobyt cudzoziemca Cudzoziemcy posiadający

Legalna pobyt cudzoziemca Cudzoziemcy posiadający

Legalna pobyt cudzoziemca Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające czy i na jakich zasadach cudzoziemiec może zdalnie wykonywać pracę na kwarantannie! z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe schematy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców złączone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i jak obecnie zgodnie z prawem zalegalizować pobyt i pracę /sezonową cudzoziemca w Polsce! Państwowej Inspekcji Pracy. W jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę czasie szkolenia zostaną podobnie przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą również ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Top