Inne

 • Umowa czy umowa deweloperska jest obowiązkowa
  Umowa czy umowa deweloperska jest obowiązkowa
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników.


 • Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz
  Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.


 • system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest
  system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  system tradycyjny EZD systemy dziedzinowe jest reprezentacja od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie.


 • Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do
  Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do zwolnień w dobie koronawirusa Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest przedtem onegdaj zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, atoli zarówno potrzeby pracodawców.


 • uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy Oszustwa
  uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy Oszustwa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych.


 • Ewidencja obrotu gotówkowego Podstawą
  Ewidencja obrotu gotówkowego Podstawą
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ewidencja obrotu gotówkowego. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek.


 • Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą
  Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Schematy księgowań z wyjaśnieniami. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.


 • wieloletnia prognoza finansowa od
  wieloletnia prognoza finansowa od
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa od kiedy to Oparte na budżetowaniu dodatkowo narzędziach. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by zawęzić.


 • Legalna pobyt cudzoziemca Cudzoziemcy posiadający
  Legalna pobyt cudzoziemca Cudzoziemcy posiadający
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W.


Top