ceny transferowe limity

img

W drugiej części lektura zawiera komentarze do innowacyjnych rozporządzeń Ministra Finansów obowiązujących od 1.1.2019 r., tj.: rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2491), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487), rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2474), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997). Komentarze zawierają charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania także procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również nowe obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TP-R, jakie zastąpiły dotychczasowe uproszczone formularze CIT-TP. W tej części publikacji omówiono zwłaszcza takie zadania jak: elementy dokumentacji podatkowych, informacje o cenach transferowych w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, unikanie podwójnego opodatkowania, raje podatkowe.

  • Ceny transferowe Ogólne zasady Ceny transferowe Ogólne zasady
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec
  • Po nowelizacji ustawy z maja Po nowelizacji ustawy z maja
  • Controlling  komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom Controlling komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom
  • Usługi budowlane Kary umowne na usługi Usługi budowlane Kary umowne na usługi
Top