Controlling komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom

Controlling  komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom

Controlling - komu podlega audytor audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem również przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma także za cel nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy także znajomości odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, także na rzecz całego przedsiębiorstwa, jakim sposobem też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez jak audytor powinien rozmawiać podczas zadań audytowych uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, przekonać uczestników, że controlling nie polega na permanentnym konstruowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną mieści wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jak dodatkowo przedstawienie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, nauka praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), przekazanie wiedzy na temat efektywnego czy audyt energetyczny jest obowiązkowy czyste powietrze budżetowania i istoty tworzenia biznes planów, także dla całego przedsiębiorstwa, w jaki sposób też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści na rzecz uczestników wpisu o audycie: poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej znajomości z obszaru optymalizacji procesów, poznanie różnych kiedy audyt wewnętrzny w jst ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania pozycja budżetem”, pozyskanie wiedzy z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące ulepszać swoje umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi wyczekujący poszerzać soje horyzonty.

Top